Om den aktuella situationen för NTF

På grund av frysta medel från Trafikverket för den nationella verksamhet beslöt styrelsen för NTF centralt den 20 april att ansöka om konkurs. Denna ansökan skickades och beviljades den 21 april. Konkursen berör bara NTF centralt och distrikten i Norrbotten, Västerbotten och Skåne. Alla övriga NTF förbund arbetar vidare som tidigare.

Vi förstår att många undrar vad som hänt och vad som ligger bakom det som skrevs i media för en tid sedan.

NTF centralt blev anmäld av en visselblåsare i oktober 2021. I november blev dom kontaktade av Trafikverket och ombedda att lämna in underlag om hur NTF har arbetat i projekten. Det centrala kansliet har bistått Trafikverkets internutredare under hela utredningen. Dom har tyvärr inte fått svara på frågor om hur NTF har arbetat i projekten och övrig verksamhet mer än i några få skriftligt ställda frågor. När rapporten blev offentlig kunde NTF konstatera att den var högst ensidig med en rad felaktigheter. Vilket NTF verkligen beklagar. Särskilt som dessa felaktigheter sprids i media. Då utredningen inte var fullständig så valde Trafikverkets Planeringsenhet att tillsätta en egen mindre utredning som nu arbetar och ska göra det skyndsamt, NTF centralt har även denna gång bistått med underlag och även fått svara på mer ingående frågor.

Vad gäller brister i NTF:s hantering av projektbidrag så kan NTF konstatera att NTF har brustit i redovisningen då NTF inte har haft någon fungerande tidredovisning. NTF var inte medvetna om att detta efterfrågades då vi under alla år har redovisat våra projekt på samma sätt och både revisorer och Trafikverket har godkänt projektens slutrapporter. Och alla bidrag har gått till trafiksäkerhetsarbete. Men likväl så har NTF brustit och har använt en stor del av vår tid de senaste veckorna för att dels gå igenom alla projekt genomförda under 2021, dels visa på förbättringar i hantering och redovisning av projektmedel.

Då Trafikverket beslutat att inte betala ut några bidrag innan utredningen är avslutat så konstaterade NTF att det inte finnas medel att fortsätta verksamheten, NTF:s kassa är inte stadd nog och NTF är helt beroende av Trafikverkets bidrag. NTF hoppades in i det längsta att utredningen skulle hinna bli klar men tiden räckte inte till. Styrelsen beslöt på grund av detta att ansöka om konkurs vid ett extrainkallat styrelsemöte den 20 april. En konkurs som blev ett faktum den 21 april 2022. Konkursen berör som sagt bara NTF centralt och distrikten i Norrbotten, Västerbotten och Skåne. Eftersom vi i Norrbotten är centralt anställda sedan några år tillbaka så berörs vi.

 

Nu håller vi på att avveckla verksamheten och tömma lokalerna i Luleå.

Sista jobbdagen för oss är den 20 maj 2022.

 

Ett stort tack för allt gott samarbete under åren!

 

Med vänliga hälsningar

Lars & Maria

NTF i Norrbotten

 

 

 

 

Om den aktuella situationen för NTF

2022-05-11