Medarbetare

Lars Martinell                                      Maria Ögren 

070-620 32 88                                    072-73 79 293

lars.martinell@ntf.se                         maria.ogren@ntf.se

 

 

 

 

Lars Martinell, Verksamhetsansvarig Norrbotten
  • Lars Martinell, Verksamhetsansvarig Norrbotten
  • 070-620 32 88
  • Epost
Maria Ögren, Projektledare Norrbotten
  • Maria Ögren, Projektledare Norrbotten
  • +46 72-737 92 93
  • Epost