NTF Norrbottens Yrkesförarråd

 

 Vad är NTF Norrbottens Yrkesförarråd?

NTF:s Yrkesförarråd är en mötesplatsform för olika organisationer att byta information om

vad som händer i respektive organisation och vilka problem som organisationernas

medlemmar lyfter upp. Yrkesförarrådet har ingen egen budget eller bedriver kampanj i olika

frågor utan det åligger varje enskild organisation att göra. Yrkesförarrådet är politiskt obundet.

 

Syfte

Att ha ett yrkesförarråd är en fördel för samtliga involverade organisationer. Det ger oss en

möjlighet till en unik insikt i varandras vardag och de frågor som varje bransch brottas med,

samt hur vi gemensamt kan nå en förståelse och överenskommelse om att samverka för att

driva logistik, arbetsmiljö och säkerhetsfrågor på vägen, framåt.

 

Organisationer i NTF Norrbottens Yrkesförarråd

De organisationer som är representerade i NTF:s Yrkesförarråd i Norrbotten har alla vägen

som arbetsområde och ser enbart till trafiksäkerhet och på vilket sätt vi kan bidra till att skapa

säkrare vägar, mötesplatser, transporter samt hur vi kan samverka för att uppnå detta.

Transportarbetareförbundet innehar idag ordförandeskapet i Yrkesförarrådet.

 

NTF – Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande

Svenska Transportarbetareförbundet avd. 26

Kommunal

Seko – Service- och kommunikationsfacket

Taxibranschen

SÅ - Sveriges Åkeriföretag                                                                

Polisen i Norrbotten                                                     

Trafikverket

 TYA - Transportfackens Yrkes- & Arbetsmiljönämnd 

  

Kontakt

NTF Norrbotten 0920-24 68 50
Adress: Arcusvägen 61, 975 94 Luleå


Publicerad: Luleå 2017-11-14