Insatsvecka med fokus på bälte

Alltför många glömmer att använda bältet

Vid NTF Norrbottens senaste mätning (hösten 2015) använde 90 procent bilbälte i framsätet i Norrbotten. Totalt för hela Sverige så använde 94 procent bilbälte i framsätet. Andelen är stor, men ungefär en tredjedel av de som dog i fjol i trafikolyckor saknade bälte – flera av dem hade kanske överlevt om de använt bälte. I baksätet är bältesanvändningen lägre och i lastbilar och bussar ännu lägre. Är du beredd att chansa?

Andelen som använder bältet i bilen är hög i Sverige, enligt NTF Norrbottens senaste undersökning använde 90 procent av alla i framsätet bilbälte. Variationerna mellan kommunerna ligger mellan 72 och 98 procent, fler kvinnor än män använder bälte. Andelen bältesanvändare i baksätet är dock lägre, enligt Trafikverket sitter cirka 15 procent obältade. Tidigare mätningar visar att bland lastbils- och busschaufförer samt busspassagerare är andelen ännu lägre.

Sedan många år är det lag på att använda bälte om det finns monterat i fordonet; både i bilen, lastbilen och bussen. Under denna vecka, 14 – 20 mars, pågår en av polisens insatsveckor med fokus på bälte, hjälm och skyddsanordning. Det innebär att polisen fokuserar extra på användning av skyddsanordningar i sitt dagliga arbete ute i trafiken.

- Bältet är fortfarande den allra viktigaste säkerhetsdetaljen i våra fordon. Genom riktade kontroller gör vi det vi kan för att komma ett steg närmare Nollvisionen genom att få alla att sätta på sig bältet – även i lastbilen och bussen, säger Ursula Eriksson, trafikstrateg, utvecklingscentrum Region Mitt, Polismyndigheten.

Lastbilar och bussar är stora och tunga och därmed ofta säkrare än bilar, men även tunga fordon drabbas av trafikolyckor, ofta genom att åka av vägen och välta – då är bältet livsviktigt. Skadorna på en busspassagerare som inte sitter bältad kan bli mycket allvarlig i en olycka, genom att man kastas runt i bussen. Med bältets hjälp sitter man kvar på sin plats och risken för skador minskar avsevärt.

- Ett korrekt använt bilbälte kan vara skillnaden mellan liv och död. Tänk på att en person i baksätet som inte använder bilbälte kan skada/döda de övriga i bilen. Ex. på krockvikter, en vuxen person som väger 80 kg kommer i en krock i 50 km/tim att väga 3200 kg i krockögonblicket! Tänk på dig själv och andra i bilen. Använd bilbälte!, säger Maria Ögren, Projekledare, NTF Norrbotten.

Det är lag på att alla som åker bil och buss ska använda bälte. Föraren ansvarar för att passagerare som är under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning. Böter för att inte använda bälte är 1500 kr. Om du som förare inte ser till så att minderårig använder bälte är böterna 2500 kr.

Checklista för god bältesanvändning
•Använd bältet. Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.
•Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så det hamnar rätt i förhållande till din längd.
•Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta under höftkammarna ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsakar inre blödningar.
•Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt slår du i ratten innan det gör någon nytta.


2016-03-14