Insatsvecka

MEDELRattfylleriet fortsätter skörda offer


De allra flesta resor (99,77 %) görs av en nykter förare, ändå är en av fyra omkomna personbilsförare berusade. Dessutom dödar och skadar man andra trafikanter. Så har det sett ut de senaste tio åren - det måste till nya krafttag för att bryta trenden.

Totalt omkom i fjol 75 personer i alkohol- eller drogrelaterade trafikolyckor i Sverige. Den 6-12 juni, vecka 23, har Polisen insatsvecka med fokus på trafiknykterhet.


Polisen har ett uppdrag att hitta de som kör påverkade. Det kan innebära både att låta många göra alkoholutandningsprov, men också att hitta och ”punktmarkera” de som man tror kör påverkade. Det är viktigt att hitta de som gör fel och erbjuda dem vård. Eftersom många av de som kör påverkade har ett beroende i botten.

- Rattfylleri drabbar så många varje år. Tänk på dig själv och andra. Låt bilen stå dagen efter du druckit! De som har ett beroende behöver få vård för att bryta sitt beteende och inte återfalla i brott, säger Daniel Pettersson, polisen Norrbotten.

Förutom polisens övervakning finns andra metoder att stoppa rattfylleriet. Nyligen togs beslut om att inrätta fler alkobommar vid landets hamnar, ett effektivt sätt att stoppa en berusad förare innan färden ens har börjat. Alkolås är en annan metod som hindrar bilen från att startas av en påverkad förare men det förändrar inte attityden till rattfylleriet.

- Alla har vi ett val. Att köra eller inte köra onykter, det bestämmer vi själva. Vi väljer även själva att åka- eller inte åka med en onykter förare. Vi måste alla hjälpas åt och jobba med att få människor att aldrig köra påverkade men även att våga stoppa någon som är på väg att sätta sig och köra onykter. Nästa gång kanske rattfylleriets konsekvenser drabbar dig!, säger Maria Ögren, NTF Norrbotten.

NTF sprider bland annat information till lärare om Trafikverkets material Don’t Drink and Drive. Lärarna, skolan och föräldrarna har en oerhört viktig roll när det gäller att sprida den svenska normen att bilkörning och alkohol inte hör ihop. Det är ett arbete som behöver vara årligen återkommande i landets alla skolor för att effektivt påverka varje ny generation.

Torsdagen den 9 juni kommer NTF Norrbotten att visa den starka filmen ”Länge leve livet” för gymnasieeleverna i åk 3 i Luleå. Filmen handlar om rattfylleri och dess värsta konsekvenser.

Kontaktperson:
Maria Ögren, Projektledare NTF Norrbotten - 0920-24 68 50
Daniel Pettersson, Polisen Norrbotten – 010-568 36 97


2016-06-03