Pressmeddelande

Körde du bil i september?

Ja, då kanske du finns med i statistiken för hur bältesanvändningen ser ut i Norrbotten. Det var nämligen då som NTF genomförde sin årliga bältesmätning i hela Sverige.  

 

NTF:s årliga bältesmätningar genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på över 350 000 observationer redovisar i år en bältesanvändning i tätort bland förare och passagerare i framsätet på 96 procent. I Norrbotten ligger bältesanvändningen på 88 procent vilket är lägre än riksgenomsnittet.

 

Bältesmätningarna visar vidare att kvinnor använder bälte i något högre utsträckning än män. Totalt i Sverige var det 98 procent av de kvinnliga förarna som använde bälte jämfört med 95 procent av de manliga förarna. Bland passagerarna var det 98 procent av kvinnorna samt barnen cirka 4‑15 år som använde bälte, jämfört med 93 procent av de manliga passagerarna.

 

I Norrbotten var det 93 procent av de kvinnliga förarna som använde bilbälte jämfört med 87 procent av de manliga förarna. Bland passagerare var det 91 procent av kvinnorna som använde bilbälte, jämfört med 75 procent av de manliga passagerarna.

 

  • Vi måste få alla att förstå att bältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och baksätet. Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med cirka 50 procent, säger Maria Ögren, projektledare.

 

Den totala användningen av bilbälte i framsätet i personbil ligger alltjämt högt men det är fortfarande en bit upp till det nationellt uppställda målet för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige som ligger på 99 procents användning. I 2020 års mätning är det två län som har når upp till det nationella målet och det är Halland och Stockholm samtidig som vi ser en minskning av det lägsta resultatet. Norrbotten backar två procentenheter till 88 procents användning.

 

  • Vi skulle behöva jobba mycket mer riktat och lokalt med attityd- och beteendepåverkande insatser mot i första hand manliga förare för att öka användningen och i förlängningen rädda fler liv, säger Maria Ögren.

 

Kontaktperson:

Maria Ögren, projektledare NTF Distrikt Norrbotten, 072-73 79 293

 

Checklista för god bältesanvändning

  • Använd bältet. Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.
  • Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så det hamnar rätt i förhållande till din längd.
  • Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta under höftkammarna ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsaka inre blödningar.
  • Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt kan du slå i ratten innan det gör någon nytta.

 

Körde du bil i september?

2020-11-26