Pressmeddelande

NTF lanserar certifiering av cykelhandeln

Nationalförening för Trafiksäkerhetens Främjande, NTF lanserar en ny webbutbildning som riktar sig till cykelhandlare. NTF har en unik ställning som opartisk aktör inom trafiksäkerhetsområdet och vill med hjälp av märkningen NTF Certifierad underlätta för konsumenter att göra ett trafiksäkert val. NTF Certifierad omfattar idag Säker cykling, Barn i bil och Däck. NTF och branschexperter har tagit fram utbildningen som faktagranskats av trafiksäkerhetsforskare.

 

En kunnig och säkerhetsmedveten cykelhandel har stora förutsättningar att bidra till Nollvisionen genom god konsumentinformation kring säker cykling. Det handlar om cykeln som ett säkert fordon med t. ex. rätt belysning, bra däck och effektiva bromsar, men också om säker cykling genom kunskap om trafikregler och användande av en bra och godkänd cykelhjälm.

- NTF certifiering är till för att underlätta för konsumenten att välja trafiksäkra produkterna och tjänsterna samt för att säkerställer att man vid köptillfället får god trafiksäkerhetsinformation. Genom ett nära samarbete med respektive bransch tar vi fram certifieringar som ger företagen ett mervärde och en ökad konkurrensfördel, säger Maria Ögren, Projektledare NTF Distrikt Norrbotten.

Vill du vara säker på att personalen har kunskap om säker cykling så rekommenderar NTF att du vänder dig till en butik som har NTF Certifierad personal.

        

 

I dagsläget har redan två butiker i Norrbotten certifierad personal och det är:

XXL Sport och vildmark, Luleå

Cykelstället, Luleå

Övriga butiker i Sverige som har certifierad personal:

XXL sport och vildmark

Bromma

Gävle

Helsingborg

Järfälla

Jönköping

Stockholm

Umeå

Växjö

Halmstad

Västerås

Malmö

 

Torpa Cykelservice, Jönköping

Elcykelexperten, Habo

Manges cykelverkstad, Gävle

 

Vill du som företag veta mer eller certifiera dina anställda?

Kontakta oss på: certifiering@ntf.se

Eller skanna QR koden så kommer du direkt till anmälningssidan.

Kontaktperson:

Maria Ögren, Projektledare NTF Distrikt Norrbotten, 072-73 79 293

NTF lanserar certifiering av cykelhandeln

2020-05-14